برنامه راهبردی آموزش‌های کوتاه‌مدت موسسه

چشم‌انداز

دستیابی به جایگاه ارزشمند در زمینه آموزش‌های تخصصی مدیریت توسعه در حوزه‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت در ابعاد ملی و منطقه‌ای

رویکرد کلی

بر اساس مأموريت و شرح وظايف مؤسسه، هدف از اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی توانمندسازی نيروی انسانی نظام اجرايی كشور از طريق افزايش مهارت استفاده از دانش به‌منظور پشتیبانی علمی- آموزشی از نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جهت تحقق سیاست‌ها و اهداف دولت در حوزه‎‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نظام فنی و اجرایی می‌باشد که از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی و سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و گفتار درس انجام می‌پذیرد. آموزش‌های توسعه‌ای به‌منظور تبیین بسته‌های سیاستی-اجرایی و آموزش‌های حقوقی به‌عنوان دو مزیت رقابتی موردتوجه ویژه قرار دارند.


مأموريت

اداره كل آموزش‌های کوتاه‌مدت موسسه در راستای رسالت موسسه به‌عنوان یکی از مراکز علمی- آموزشی كشور در مسير مأموریت‌های زير انجام‌وظیفه می‌نمايد.

- شناسایی خلأها و نیازهای آموزشی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طراحي و اجرای آموزش‌های متناسب با اين نيازها؛

- بسط و گسترش همکاری‌ها با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی در زمينه آموزش‌های مورد نیاز آن‌ها با توجه به حوزه‌های تعریف‌شده؛

- توانمندسازی مدیران و کارشناسان اجرایی از طریق اجرای آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای فراگیر در کلیه سطوح مدیریتی کشور.

وظایف

- نیازسنجی، طراحي و برنامه‌ریزی و برگزاری آموزش‌های راهبردی و سمينارهای تخصصي برای كارشناسان، صاحب‌نظران و مديران ارشد كشور به‌منظور روزآمدسازی و دانش‌افزایی مداوم ايشان و ايجاد شناخت برای مواجهه با تحولات ملی و بين‌المللی؛

- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصويب، اجرا و ارزشيابی دوره‌های آموزش كاركنان دولت در زمينه حقوق، اقتصاد و برنامه‌ریزی و به‌منظور ارتقاي مداوم ظرفیت‌های معرفتی، مهارتی و توانایی در نظام حرفه‌ای و كارشناسي كشور؛

- ايجاد و برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مبتنی بر نتایج پژوهش‌­های ارزشمند انجام یافته در موسسه برای مدیران ارشد و میانی جهت تسهیل فرآیند تصمیم ­گیری در حوزه مدیریت و برنامه­‌ریزی.