تضامین معاملات دولتیمدرس: آقای نادر همایونی


تاریخ برگزاری: 24 مرداد 1402قانون بودجه و ضوابط اجرایی آنمدرس: آقای حمید محبوب


تاریخ برگزاری: 22 مرداد 1402حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی ایرانمدرس: خانم ریحانه عامری


تاریخ برگزاری: 17 مرداد 1402بررسی نحوه انجام مناقصه و مزایده در دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشیمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 2 مرداد 1402بررسی تبصره‌های مرتبط قانون بودجه 1402 در دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشیمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 2 مرداد 1402بررسی نحوه محاسبه امتیازات و مبالغ ریالی حکم کارگزینی کارکنان در سال 1402مدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 5 تیر 1402بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)مدرس: آقای علیرضا نجار صراف وندائی


تاریخ برگزاری: 29 و 31 خرداد 1402حسابداری عملیات جاریمدرس: آقای علی صبائی


تاریخ برگزاری: 20، 23 و 24 خرداد 1402بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین مربوطهمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 9 خرداد 1402تهیه و تنظیم صورت‌های مالیمدرس: آقای شهرام دادگر


تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1401لایحه بودجه سال 1402مدرس: آقای حمید محبوب


تاریخ برگزاری: 3 اسفند 1401بررسی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و قوانین و مقررات مربوط به آنمدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1401پولشویی و راه‌های مبارزه با آنمدرس: آقای محمدرضا فروغی


تاریخ برگزاری: 16 و 17 بهمن 1401مبارزه با پولشوییمدرس: آقای محمدرضا فروغی


تاریخ برگزاری: 11 بهمن 1401حسابداری عملیات جاریمدرس: آقای تقی مشگین‌فام حقیقی


تاریخ برگزاری: 17، 19 و 21 دی 1401اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکتمدرس: آقای محمدحسین قدیریان


تاریخ برگزاری: 11 و 13 دی 1401حسابداری عملیاتی تملک داراییمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 4، 7 و 11 دی 1401حسابداری عملیات تملک دارایی سرمایه‌ایمدرس: آقای شهرام دادگر


تاریخ برگزاری: 19، 21 و 22 آذر 1401بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکردمدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 8 و 9 آذر 1401آشنایی با شیوه‌نامه دارایی‌ها و استهلاک دارایی‌های ثابتمدرس: آقای شهرام دادگر


تاریخ برگزاری: 14 آبان 1401کارگاه حسابداری عملیات جاریمدرس: آقای تقی مشکین‌فام حقیقی


تاریخ برگزاری: 30 مهر، 2 و 4 آبان 1401تربیت حسابدار مدیریت خبره (CMA)مدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 14 شهریور تا 2 آبان 1401حسابداری درآمدها، وجوه سپرده و حقوق و مزایای مستمر کارکنانمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 17 مهر 1401قانون بودجه و ضوابط اجرایی آنمدرس: آقای حمید محبوب


تاریخ برگزاری: 23 شهریور 1401آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشورمدرس: آقای محمدعلی روح‌الهی


تاریخ برگزاری: 13 و 14 شهریور 1401بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)مدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 1 و 2 شهریور 1401آشنایی با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشوییمدرس: آقای حسن زارع محله


تاریخ برگزاری: 23 و 25 مرداد 1401بررسی و آسیب‌شناسی نحوه محاسبه امتیازات و مبالغ ریالی حکم کارگزینی کارکنان در سال 1401مدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 3 مرداد 1401هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)مدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 28 و 30 خرداد 1401بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)مدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 21 و 23 خرداد 1401بررسی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 1401مدرس: آقای حسین باهری


تاریخ برگزاری: 7 و 9 خرداد 1401بررسی تغییرات و تحلیل احکام و مقررات مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1401مدرس: آقای علیرضا رجب‌پور


تاریخ برگزاری: 26 اردیبهشت 1401حسابداری عملیات جاریمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 16، 23 و 25 بهمن 1400مروری بر قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با آنمدرس: آقای رضا نوری


تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1400حسابداری درآمدها، وجوه سپرده و حقوق و مزایای مستمر کارکنانمدرس: آقای محمدحسین قدیریان


تاریخ برگزاری: 23 بهمن 1400بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شدهمدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 17 و 18 بهمن 1400آشنایی با شیوه‌نامه دارایی‌ها و استهلاک دارایی‌های ثابتمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 16 بهمن 1400اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکتمدرس: آقای محمدحسین قدیریان


تاریخ برگزاری: 11 و 12 بهمن 1400اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکتمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 13 و 15 دی 1400

 حسابداری درآمدها، وجوه سپرده و حقوق و مزایای مستمرکارکنانمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 13 دی 1400

 لایحه بودجه 1401مدرس: آقای حمید محبوب


تاریخ برگزاری: 8 و 9 دی 1400

 قانون جدید صدور چکمدرس: آقای مهدی اصلاح کن‌ها


تاریخ برگزاری: 20 آذر 1400

 حسابداری عملیات سرمایه‌ایمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 10، 15 و 17 آذر 1400

 آشنایی با تکنیک‌های قراردادهای بیمهمدرس: آقای امیرحسین ملاداوودی


تاریخ برگزاری: 14 و 16 آذر 1400

 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شدهمدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 17 و 18 آبان 1400

 حسابداری عملیات جاریمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 3، 5 و 8 آبان 1400

 بررسی تغییرات و اصلاحات در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزودهمدرس: آقای علیرضا رجب‌پور


تاریخ برگزاری: 25 و 27 مهر 1400

 بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شدهمدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 11 و 12 مهر 1400

 سامانه اموال دولتی دستگاه‌های اجرایی (سادا)تاریخ برگزاری: مهر 1400

 سامانه اموال دولتی دستگاه‌های اجرایی (سادا)تاریخ برگزاری: مرداد 1400

 آشنایی با نحوه تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی بر اساس آخرین مقررات قانونیمدرس: آقای علیرضا رجب‌پور


تاریخ برگزاری: 23 و 26 تیر 1400محاسبه و مدیریت قیمت ‌تمام‌شدهمدرس: آقای علیرضا نجار صراف


تاریخ برگزاری: 6 و 7 تیر 1400div class="container">

سامانه اموال دولتی دستگاه‌های اجرایی (سادا)تاریخ برگزاری: تیر 1400div class="container">

سامانه اموال دولتی دستگاه‌های اجرایی (سادا)تاریخ برگزاری: خرداد 1400قانون بودجه و ضوابط اجرایی آنمدرس: آقای حمید محبوب


تاریخ برگزاری: 26 و 27 خرداد 1400حسابداری تعهدی در بخش عمومیمدرس: آقای محمد کلاته


تاریخ برگزاری: 24 و 31 خرداد 1400پولشویی و راه‌های مبارزه با آنمدرس: آقای محمدرضا فروغی


تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت ‌تمام‌شدهمدرس: آقای علیرضا صراف


تاریخ برگزاری: 2 و 3 خرداد 1400div class="container">

سامانه اموال دولتی دستگاه‌های اجرایی (سادا)تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1400بررسی تغییرات و اصلاحات در قوانین مالیاتی لازم‌الاجرا در سال 1400مدرس: آقای علیرضا رجب‌پور


تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت 1400شرح و بررسی نکات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیمدرس: آقای محسن رجائی


تاریخ برگزاری: 6 اردیبهشت1400