تحلیل رفتار متقابل در مناسبات شغلیمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری: 26 مرداد 1401مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) از دیدگاه مدیریتیمدرس: آقای رحمان باقی


تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1401اصول سرپرستیمدرس: آقای محمدمهدی سیاح‌نیا


تاریخ برگزاری: 26 و 28 دی 1401مدیریت خرید، تدارکات و ارتباط با تامین کنندگانمدرس: آقای علی‌اکبر آقاجانی افروزی


تاریخ برگزاری: 10 دی 1401افزایش بهره‌وری کارکنانمدرس: آقای محمدمهدی سیاح‌نیا


تاریخ برگزاری: 4 و 7 دی 1401مدیریت حل مسئله و تصمیم‌گیری داده محورمدرس: آقای بابک زنده‌دل نوبری


تاریخ برگزاری: 17 آبان 1401کارگاه راهکارهای پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنانمدرس: آقای بابک زنده‌دل نوبری


تاریخ برگزاری: 24 و 26 مهر 1401کارگاه آموزشی مذاکرات تجاری بین‌المللیمدرس: آقای مهدی رسولی قهرودی


تاریخ برگزاری: 16 شهریور 1401توسعه فرهنگ سازمانی (مبتنی بر نظام‌نامه مدیریت توسعه سازمانی)مدرس: آقای فیروز رازنهان


تاریخ برگزاری: 8 و 10 مرداد 1401اصول و مبانی امنیت سایبر (مقدماتی)مدرس: آقای مهدی قربانی


تاریخ برگزاری: 5 و 7 تیر 1401آشنایی با مهارت‌های توسعه فردیمدرس: خانم مانیا اربابی


تاریخ برگزاری: 15 و 17 اسفند 1400طراحی فرآیندهای لازم برای افزایش بهره‌وری کارکنان (سیستم‌سازی)مدرس: آقاي محمدمهدی سياح‌نيا


تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1400کار تیمی و مهارت‌های تیم‌سازیمدرس: خانم مانیا اربابی


تاریخ برگزاری: 18 و 20 بهمن 1400مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌هامدرس: آقای هادی تلخابی


تاریخ برگزاری: 7 بهمن 1400

 آشنایی با کانون‌های ارزیابی و طراحی مدل شایستگیمدرس: خانم مانیا اربابی


تاریخ برگزاری: 21، 26 و 28 دی 1400

 مدیریت خرید، تدارکات و ارتباط با تأمین‌کنندگانمدرس: آقای رضا قاسمی یقین


تاریخ برگزاری: 7 و 8 دی 1400

 فنون مذاکره و فن دفاعمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری: 1 دی 1400

 مهارت تحقیق و جستجومدرس: آقای میلاد جمیلی


تاریخ برگزاری: 24 آبان، 1 و 8 آذر 1400راهکارهای پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنانمدرس: آقای بابک زنده‌دل نوبری


تاریخ برگزاری: 18 و 20 مهر 1400

 فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانیمدرس: آقای پژمان برکاتی


تاریخ برگزاری: 17 و 24 شهریور 1400

 سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001مدرس: آقای یوسف شفیعی


تاریخ برگزاری: 21 و 23 شهریور 1400

 مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌هامدرس: آقای هادی تلخابی


تاریخ برگزاری: 13 شهریور 1400

 بهره‌وری نیروی انسانیمدرس: آقای امیرحسین ملاداوودی


تاریخ برگزاری: 16 و 17 مرداد 1400

 روش‌های روان‌شناسانه‌ حل اختلافمدرس: آقای شهریار جعفری منصور


تاریخ برگزاری: 10 مرداد 1400

 گزارش نویسیمدرس: آقای محمدمهدی سیاح‌نیا


تاریخ برگزاری: 9، 12 و 19 مرداد 1400مدیریت ذهن، آرامش و تمرکزمدرس: آقای پرویز زارعی


تاریخ برگزاری: 21 تیر 1400رهبری تحول در سازمانهامدرس: آقای امیرحسین الداغی


تاریخ برگزاری: 19، 21 و 23 تیر 1400مدیریت ذهن، آرامش و تمرکزمدرس: آقای پرویز زارعی


تاریخ برگزاری: 14 تیر 1400مدیریت ذهن، آرامش و تمرکزمدرس: آقای پرویز زارعی


تاریخ برگزاری: 7 تیر 1400مبانی و اصول شناسایی و پاسخ به ریسک در پروژه‌هامدرس: آقای هادی تلخابی


تاریخ برگزاری: 3 تیر 1400مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکمدرس: آقای محمدرضا ثنائی


تاریخ برگزاری: 1 و 5 تیر 1400مدیریت ذهن، آرامش و تمرکزمدرس: آقای پرویز زارعی


تاریخ برگزاری: 1 تیر 1400ارتباطات سازمانیمدرس: آقای محمدمهدی سیاح‌نیا


تاریخ برگزاری: 17، 22 و 25 خرداد 1400تفکر خلاقانه و حل مسئلهمدرس: آقای محمد پندآموز


تاریخ برگزاری: 28 و 31 فروردین و 4 و 7 اردیبهشت 1400