فرم ثبت‌نام و پرداخت متقاضيان شرکت در دوره‌

آینده پژوهی در نظام سیاست‌گذاری دولت

شهريه دوره: 8.000.000 ريال


لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*