فرم ثبت‌نام و پرداخت متقاضيان شرکت در دوره آنلاين

تکمیل فر‌م‌های بودجه‌ای 13گانه با تاکید بر نکات کلیدی حسابداری عملیات جاری و سرمایه‌ای

شهريه دوره: 15.220.000 ريال


لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*