فرم ثبت‌نام و پرداخت متقاضيان شرکت در دوره حضوری

شرح و بررسی آیین نامه تضمین معاملات دولتی

شهريه دوره: 10.560.000 ريال


لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*