تربیت حسابدار مدیریت خبره (CMA)

مدرس

آقای علیرضا نجار صراف

تاریخ برگزاری

14 شهریور تا 2 آبان 1401

شهریه

6.000.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها 9 تا 13آشنایی با شیوه‌نامه دارایی‌ها و استهلاک دارایی‌های ثابت

مدرس

آقای شهرام دادگر

تاریخ برگزاری

9 مهر 1401

شهریه

310.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17حسابداری درآمدها، وجوه سپرده و حقوق و مزایای کارکنان

مدرس

آقای محمد کلاته

تاریخ برگزاری

10 مهر 1401

شهریه

320.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17مدیریت حل مسئله و تصمیم‌گیری داده محور

مدرس

آقای بابک زنده‌دل نوبری

تاریخ برگزاری

10 و 12 مهر 1401

شهریه

325.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 12اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه و اوراق مشارکت

مدرس

آقای محمدحسین قدیریان

تاریخ برگزاری

16 و 18 مهر 1401

شهریه

625.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17آشنایی با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی

مدرس

آقای حسن زارع محله

تاریخ برگزاری

17 و 19 مهر 1401

شهریه

460.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 12آیین‌نامه انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی

مدرس

آقای حسن زارع محله

تاریخ برگزاری

17 و 19 مهر 1401

شهریه

465.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 16قراردادهای اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع

مدرس

آقای محمدمهدی نژادی

تاریخ برگزاری

21 مهر 1401

شهریه

270.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

10 تا 13کارگاه راهکارهای پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان

مدرس

آقای بابک زنده دل

تاریخ برگزاری

24 و 26 مهر

شهریه

470.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 12کارگاه حسابداری عملیات جاری

مدرس

آقای تقی مشکین‌فام حقیقی

تاریخ برگزاری

30 مهر، 2 و 4 آبان

شهریه

900.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

13 تا 17