آشنایی با نظام حسابداری بخش عمومی

مدرس

آقای رضا نوری

تاریخ برگزاری

18،20 و 22 آذر 1402

شهریه

1.800.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


آشنایی با مفاد پیمان‌های EPC صنعتی (نشریه 5490 سازمان برنامه و بودجه)

مدرس

خانم زینب سقائی نوش‌آبادی

تاریخ برگزاری

19 و 21 آذر 1402

شهریه

1.450.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 13

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.


قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری

مدرس

آقای مرتضی قدرتی‌پور

تاریخ برگزاری

29 و 30 آذر 1402

شهریه

1.250.000 تومان

ساعت برگزاری کلاس

9 تا 12

- برای شرکت در کلاس می‌توانید با زدن «لینک شرکت در کلاس» به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. دسترسی به کلاس، برای آزمودن اطلاعات کاربری، از 24 ساعت پیش از شروع کلاس فعال است.
- برای ارسال درخواست انصراف، به صورت مکتوب، حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس فرصت دارید.